Tin tức - Sự kiện
UB MTTQ Việt Nam phường An Lạc Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 giới thiệu danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu HĐND phường Khóa XXII, nhiệm kỳ 2021- 2026
 

Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2021, Tại hội trường UBND phường An Lạc. UB MTTQ Việt Nam phường An Lạc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 giới thiệu danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu HĐND phường Khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-  2026.
Thành phần hội nghị bao gồm: Ban thường trực UB MTTQ Việt Nam phường; Đại diện ban lãnh đạo các tổ chức thành viên của mặt trận; Cán bộ thành phố phụ trách công tác bầu cử phường; Đại diện UB bầu cử phường; thường trực HĐND, UBND phường.
Hội nghị nghe ông Dương Quốc Tuấn - Chủ tịch UB MTTQ phường báo cáo về tình hình giới thiệu ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và Khu dân cư; tình hình tự ứng cử tại địa phương đồng thời thông qua tiêu chuẩn của đại biểu HĐND; Kết quả điều chỉnh của thường trực HĐND về cơ cầu, thành phần, số lượng người được ứng cử đại biểu HĐND của cơ quan, tổ chức, đơn vị, khu dân cư; Kết quả thỏa thuận tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; Hồ sơ, biên bản giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, KDC gửi đến; Ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử HĐND.
Hội nghị thảo luận và thống nhất các nội dung sau:
- Về số lượng đại biểu HĐND phường khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu là 21 đại biểu.
- Số lượng người giới thiệu ứng cử là 36 người, bằng 171% số đại biểu được bầu.
* Cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử ở mối cơ quan tổ chức như sau:
- Số đại biểu thuộc khối đảng là: 01 đại biểu;
- Số đại biểu thuộc khối chính quyền là: 05 đại biểu;
+ Số đại biểu thuộc thường trực HĐND phường: 01 đại biểu;
+  Số đại biểu thuộc khối UBND phường là: 04 đại biểu;
-  Số đại biểu thuộc khối đoàn thể là: 10 đại biểu;
-  Số đại biểu thuộc các ngành là: 02 đại biểu;
-  Số đại biểu thuộc các khu dân cư là: 19 đại biểu.
-  Đại biểu tự ứng cử: Không có.
* Cơ cấu  khác:
- Số đại biểu nữ:              18 đại biểu    = 50,0 %.
- Số đại biểu ngoài đảng: 07 đại biểu    = 19,4 %.
- Số đại biểu trẻ tuổi:       10 đại biểu    =  27,7 %.
- Số đại biểu tái cử:          15 đại biểu  =  41.6 %.

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

 
Các bài liên quan
Đ/C DƯƠNG VĂN XUYÊN, QUÊ QUÁN PHƯỜNG AN LẠC, TP CHÍ LINH GIỮ CHỨC BÍ THƯ HUYỆN ỦY NAM SÁCH (11/03/2021)
CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ LÃNH ĐẠO TIẾP TỤC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ PHÁT TRIỂN KT-XH TRONG TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI (01/03/2021)
HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ BẰNG QR CODE (01/03/2021)
CẦN LẮM NHỮNG CHỮ "T" (27/02/2021)
NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CỬ TRI, HIỆP THƯƠNG GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH, ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 (23/02/2021)
 
Quay lạiXem tiếp   
 

Thư viện ảnh

 
Hát về Chí Linh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay44 
 Hôm qua3
 Tuần này44 
 Tất cả192077 
IP: 35.175.107.142